Reklamacje i zwroty

Tradycja naszej szkółki sięga blisko 50 lat. Ponieważ zasady starodawnej kupieckiej uczciwości zobowiązują, zrobimy wszystko by sprostać Państwa oczekiwaniom.

Wszystkie złożone zamówienia można anulować do momentu ich zafakturowania i przekazania kurierowi (status: przesyłka wysłana). W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie, bądź poprzez e-mail z obsługą sklepu berry&more™.Wszystkie przesyłki roślin od berry&more™ są ubezpieczone. W związku z tym po stwierdzeniu uszkodzenia paczki i znajdujących się w niej roślin prosimy o wypełnienie wraz z kurierem formularza szkody i niezwłocznie poinformowanie o tym fakcie obsługę Sklepu. Reklamacja powinna zawierać dokładny spis uszkodzonych produktów i szczegółową dokumentację zdjęciową. Wniesioną reklamację rozpatrzymy w przeciągu 7 dni. Nową przesyłkę wyślemy do Ciebie na nasz koszt.Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), mają Państwo możliwość zrezygnowania z zakupu w ciągu 10 dni, bez podania przyczyny. Koszty odesłania paczki ponosi Nabywca. Aby zwrócić paczkę, produkt musi być oddany w stanie niezmienionym (nie może być używany, zniszczony, ani w jakikolwiek sposób uszkodzony czy naruszony, dotyczy to również opakowania-etykiety).Termin 10-dniowy liczy się od dnia otrzymania produktu. Wraz z odsyłanymi produktami należy przesłać protokół - oświadczenie odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W takim oświadczeniu trzeba wpisać dane osobowe i adresowe nabywcy, dane dotyczące zwracanej przesyłki (zawartość, ilość, cena itd) i poświadczyć własnoręcznym podpisem oraz załączyć paragon. Koszty przesyłek ponosi zwracający paczkę. Zwrot pieniędzy za zwrócone zamówienie w terminie 7 dni, na konto podane przez Klienta.

berry&more™

Piotr Kość
Szkółki od 1965
Grabie Polskie 27a 
09-530 Gąbin, Polska